Resum del Ple municipal ordinari del 30 de setembre

Divendres, 1 d'octubre de 2021 a les 08:00

La sessió la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç.  

Dijous 30 de setembre l’Ajuntament de Dosrius va celebrar el Ple municipal ordinari. La sessió es va celebrar per via telemàtica i la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç. Els acords del plenari també els podeu consultar aquí

Durant la sessió es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 2 de juliol de 2021 i es va assabentar a tots els grups municipals de diverses dacions de compte corresponents al despatx oficial de la sessió. 

El Ple de l’Ajuntament dona llum verda, aprovant per majoria absoluta, a les actes de delimitació del municipi amb Arenys de Munt i La Roca del Vallès. També s’aprova l’actualització i rectificació de l’inventari de béns municipals, no obstant en aquest cas es fa per majoria absoluta (PSC, JxCAT i ERC voten a favor i SDP i LaPACCUP s’abstenen). 

Seguidament, pel que fa als serveis econòmics, es va aprovar per unanimitat la modificació de crèdit 15/2021 i el Compte General del pressupost econòmic de l’exercici 2020.  

També referent als serveis econòmics, però en aquest cas s’aprova per majoria absoluta la modificació de l’annex del Pla estratègic de subvencions 2021 (PSC, JxCAT, ERC i SPD voten a favor i LaPACCUP s’absté) i la modificació de crèdit 18/2021 (PSC i JxCAT voten a favor, ERC i SDP s’abstenen i LaPACCUP vota en contra).  

Seguidament, pel que fa als temes presentats en l’àmbit de serveis i administració general, s’aproven per majoria absoluta la rectificació de l’error de l’acord d’aprovació del calendari de festes locals per a l’any 2022 i la desestimació del recurs de reposició de LaPACCUP contra la liquidació d’Agbar i el seu finançament.  

En aquesta sessió no hi ha temes sobrevinguts amb la qual cosa es pasa al vuitè punt de l’ordre del dia i s’atenen els precs i preguntes. Aquest punt el podeu veure sencer a la videoacta del ple.

Darrera actualització: 25.03.2022 | 15:39