Resum del Ple municipal ordinari del 29 de setembre de 2022

Divendres, 30 de setembre de 2022 a les 00:00

Resum del Ple municipal ordinari del 29 de setembre de 2022

L’Ajuntament de Dosrius va celebrar el cinquè Ple municipal ordinari del 2022. La sessió es va celebrar presencialment a la Sala de Plens de l’Ajuntament i la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç.

Durant la sessió es va aprovar els esborranys de les actes de la sessió ordinària del 7 de juliol.  Es va assabentar a tots els grups municipals de la dació en compte de diversos assumptes.

Seguidament, es debat la modificació del pla normatiu anual 2022 la qual s’aprova per majoria amb els vots a favor de PSC i JxCAT i els vots en contra d’ERC, SDP i LaPAC-CUP.

Pel que fa als serveis econòmics s’aprova el compte general de 2021 amb els vots a favor de PSC, ERC i JxCAT i les abstencions de SDP i LaPAC-CUP. També es debaten modificacions de crèdit i l’aprovació del pla de mesures antifrau de Dosrius, aquest últim punt s’aprova per unanimitat.

Seguidament, s’aprova per unanimitat la compatibilitat d’activitat privada d’una treballadora pública.

Serveis Territorials va presentar a ple la proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual de normes subsidiàries d’equipament per dependències de la policia local i la proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual de normes subsidiàries clau d’equipaments de l’edifici de la tortuga i modificació parcial de l’art. 45.4. Ambdues propostes es sotmeten a votació i s’aproven per majoria absoluta la primera amb els vots a favor de PSC i JxCAT i en contra els d’ERC, SDP i LaPAC-CUP; i la segona pels vots a favor de PSC i JxCAT, l’abstenció d’ERC i en contra els vots de SDP i LaPAC-CUP.

Pel que fa al departament de Medi Ambient, es proposa l’adhesió al pacte de les alcaldies pel clima i l’energia, el qual s’aprova per unanimitat. També és unànime la resposta que es rep quan es debat l’aprovació del pla de transició energètica de Dosrius.

Per últim, abans de debatre les mocions presentades, s’aprova per unanimitat l’aprovació inicial i exposició pública del reglament del registre municipal d’entitats i associacions locals de Dosrius.

Finalment, es debaten les següents mocions presentades:

  • Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció (unanimitat)
  • Moció presentada pels grups municipals d’ERC, JxCAT i laPAC-CUP per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació (s’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, SDP i LaPAC-CUP)

El desè punt de l’ordre del dia son els temes sobrevinguts. En aquest cas se’n presenten tres:

  • Aprovació inicial de la memòria d’establiment i implantació del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable al nucli de Can Canyamars al municipi de Dosrius, en règim de monopoli i amb forma de gestió indirecta
  • Modificació de crèdit
  • Modificació de l’acord de ple sobre periodicitat de les sessions de ple municipal, de les juntes de govern local i de la comissió informativa general

Abans de donar per acabada la sessió es dona pas als precs i preguntes.

Darrera actualització: 13.02.2023 | 10:16