Resum del Ple municipal ordinari del 28 de setembre

Divendres, 29 de setembre de 2023 a les 00:00

La sessió la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç.

Dijous 28 de setembre l’Ajuntament de Dosrius va celebrar un nou Ple municipal ordinari. La sessió es va celebrar a la Sala de Plens i la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç.

El Ple municipal va començar amb la votació de la moció presentada pels grups municipals LaPAC i SDP de rebuig a la instal·lació d'una planta d'asfalt a la Pedrera del Rocà. La moció, que es va aprovar per unanimitat, declara el rebuig unànime de tot l’Ajuntament de Dosrius a la posada en marxa d’una planta d’aglomerat asfàltic al municipi; fa constar que el consistori, dins del marc legal i especialment d’acord amb la normativa urbanística, mediambiental i de salut pública, treballarà activament per tal que no es pugui instal·lar una planta d’aglomerat asfàltic al municipi; i acorda que, per tal de fer un seguiment de l'evolució de la possible activitat de la planta d'asfalt, es convocarà de forma periòdica (com a mínim una vegada el més) la junta de portaveus, així com audiències públiques cada vegada que ho demani la pròpia junta de portaveus. A més, es crearà un canal de comunicació obert i permanent per recollir tota la informació i inquietuds que pugui tenir la ciutadania.

A continuació, es va aprovar per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del 17 de juny de 2023, de la sessió extraordinària del 27 de juny de 2023, de la sessió extraordinària del 4 de juliol i de la sessió extraordinària i urgent del 12 de juliol. 

Posteriorment, es va assabentar als diferents grups municipals de les següents dacions de compte:

 • Dació de compte exprés al Ple municipal, de l'estat d'execució del primer trimestre de 2023.
 • Dació de compte al Ple municipal de l'aprovació del Pla d'Acció de l'Alcaldia.
 • Dació de compte al Ple Municipal del decret d'alcaldia núm. 1039, de data 18 de juliol de 2023, sobre la contractació de personal per desenvolupar les tasques pròpies de Dinamitzadora de Casals .
 • Dació de compte al Ple de la Corporació del decret d'alcaldia núm. 2023/1003, de data 13 de juliol de 2023, sobre la correcció del decret núm. 2023/966, de data 7 de juliol de 2023 de nomenament d'auxiliars administratius/ves.
 • Dació de compte del decret núm. 1179/2023, de data 25 d'agost de 2023, d'habilitació d'interventora accidental.
 • Dació en compte de les Línies fonamentals del pressupost 2024.
 • Dació de compte exprés al Ple municipal de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 01/08/2023, en relació a l'adjudicació del contracte del servei de neteja d'equipaments municipals de Dosrius.
 • Dació de compte exprés al Ple municipal de data 28-09-2023, de les Resolucions de l'Alcaldia i de les sessions de la Junta de Govern Local.
 • Dació de compte al Ple de setembre de les objeccions d'Intervenció dels mesos de maig fins setembre.
 • Dació de compte exprés al Ple municipal de la resolució de l'Alcaldia núm. 958, de data 6 de juliol de 2023, en relació a la delegació de funcions de l'Alcaldia del 7 al 20 d'agost del 2023.
 • Dació de compte al Ple de la Corporació del Decret núm. 1122, de data 7 d'agost de 2023, de correcció d'error material a les dates de substitució per absència de l'alcaldessa.

Seguidament, es va aprovar per unanimitat la xifra oficial de població a data 01-01-2023, resultant de la gestió del Padró Municipal d'Habitants del municipi de Dosrius; i la resolució d'al·legacions i el Reglament Orgànic Municipal. 

També es va sotmetre a votació plenària el Pla normatiu anual 2023 (aprovat amb els vots favorables de PSC, JxCAT i PP; l’abstenció d’ERC i SDP; i el vot en contra de LaPAC); una modificació del règim de dedicació a un regidor de la corporació (aprovada amb els vots favorables de PSC, JxCAT i PP; i el vot en contra de SDP, LaPAC i ERC); una modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2023 (aprovada amb els vots favorables de PSC, ERC, JxCAT i PP; i el vot en contra de SDP i LaPAC); la modificació de crèdits 11/2023 (aprovada amb els vots favorables de PSC, JxCAT i PP; i l’abstenció de SDP, LaPAC i ERC); la modificació de crèdit 12/2023 (aprovada amb els vots favorables de PSC, JxCAT i PP; i l’abstenció de SDP, LaPAC i ERC); i la modificació de crèdit 07/2023 (aprovada per unanimitat).

Mentrestant, per unanimitat també es va aprovar l’elecció de Jutge de Pau substitut i la sol·licitud de compatibilitat d'activitat privada d'un funcionari de carrera.

I, finalment, el Ple de l’Ajuntament va debatre les següents mocions presentades pels grups municipals:

 • Moció presentada pel grup municipal PP sobre aprovació d'auditoria de comptes sobre ingressos i despeses de les festes municipals: rebutjada amb el vot a favor de PP; l’abstenció de SDP, LaPAC i ERC; i el vot en contra de PSC i JxCAT.
 • Moció presentada pel grup municipal del PP per a la col·locació de la bandera del municipi de Dosrius al balcó de l'Ajuntament: rebutjada amb el vot a favor de PP; i el vot en contra de PSC, JxCAT, SDP, LaPAC i ERC.
 • Moció presentada pel grup municipal de JxCAT, en suport a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà: aprovada amb els vots a favor de SDP, LaPAC, JxCAT i ERC; i les abstencions de PSC i PP.


 

Darrera actualització: 08.10.2023 | 10:26