Resum del Ple municipal ordinari del 25 de febrer de 2021

Divendres, 26 de febrer de 2021 a les 08:00

La sessió la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç.  

En data 25 de febrer de 2021 l’Ajuntament de Dosrius va celebrar sessió extraordinària i urgent del Ple municipal. La sessió es va celebrar per via telemàtica i la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç. Els acords del plenari també els podeu consultar aquí

Durant la sessió es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 22 de desembre de 2020 i l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 20 de gener de 2021 i es va assabentar a tots els grups municipals de la dació en compte de l’execució pressupostària, el període mig de pagament i la morositat del 4t trimestre de 2020, de la dació de compte de les objeccions d'intervenció, i de la dació de compte al Ple municipal de les sessions de les Juntes de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia. 

En la part resolutiva es va aprovar per unanimitat dels grups municipals el Pla normatiu anual de 2021, el qual es podrà consultar al portal de transparència de l’ajuntament de Dosrius aquí

També es va aprovar amb caràcter inicial les bases reguladores per al concurs fotogràfic de Dosrius, Canyamars i el Far, amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, JxCAT i SDP i les abstencions d’ERC i LAPAC-CUP. Les bases es podran consultar Butlletí Oficial de la Província i una referència al DOGC i BOE, així com al web municipal de l’Ajuntament de Dosrius (e-tauler). 

La temàtica de les fotografies ha d’estar relacionada amb el municipi de Dosrius: patrimoni cultural, festes tradicionals, societat, medi ambient, cultura o paisatge, per tant, han de ser fetes al municipi de Dosrius.  Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies, en blanc i negre o bé en color, que ha de ser obra d’autor/a i ha de tenir caràcter inèdit. Les fotografies no poden haver estat premiades en altres concursos. La tècnica és lliure. Les imatges retocades digitalment seran excloses i no s’acceptaran fotomuntatges. 

També es van aprovar per unanimitat dels grups municipals l’aprovació de l’ampliació de l’acord d’assegurances i increment de pòlisses així com l’aprovació de la massa salarial del personal municipal per a l’exercici 2021. 

Es va debatre la modificació de crèdit 2/2021 per tal de suplementar els següents crèdits: 

CAP  

PARTIDA 

DESCRIPCIÓ 

CRÈDIT 

MODIFICACIÓ 

CRÈDIT 

INICIAL 

DEFINITIU 

  

  

II 

12/136/22400 

Assegurança camió incendis 

 

382,00 

 

6,50 

388,50 

II 

14/920/22400 

Assegurança Nissan Trail (SSTT) 

 

253,00 

 

6,00 

259,00 

IV 

30/2310/48005 

Beca estudiants en pràctiques 

 

0,00 

 

6000,00 

6000,00 

IV 

22/340/48106 

Subvenció nominativa Iniciatives per Dosrius 

 

0,00 

 

3.800,00 

3800,00 

 

La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups municipals de PSC i JxCat, els vots en contra d’ERC i SDP i l’abstenció de LA PAC-CUP. 

En l’apartat de mocions, el grup municipal d’ERC va presentar una moció en suport a l’aprovació per part de l’estat espanyol d’una Llei d’amnistia. Aquesta moció va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, SDP i LAPAC-CUP, i amb els vots en contra del PSC. 

Per la seva banda el grup municipal de LAPAC-CUP va presentar una moció de suport al raper Pablo Hásel i de preservació del dret de llibertat d’expressió, que va ser objecte d’una transesmena acceptada per LAPAC-CUP. La moció va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, SDP i LAPAC-CUP, i amb els vots en contra del PSC. 

Finalment, com a temes sobrevinguts, i amb caràcter previ als precs i preguntes, es va sotmetre a aprovació inicial la modificació de crèdit 3/2021, la qual va ser aprovada amb els amb els vots a favor dels grups municipals de PSC i JxCat i els vots en contra d’ERC, SDP i LAPAC-CUP. Les partides que es proposen suplementar són pels següents punts: 

 

CAP  

PARTIDA 

DESCRIPCIÓ 

CRÈDIT 

MODIFICACIÓ 

CRÈDIT 

INICIAL 

DEFINITIU 

  

  

VI 

11/161/61900 

Baypas Dipòsit dels Gossos 

0,00 

9.000,00 

9.000,00 

IV 

22/340/48107 

Subv. nominativa  Club de Pàdel Dosrius 

0,00 

1.000,00 

1.000,00 

Darrera actualització: 25.03.2022 | 14:42