Resum del Ple municipal ordinari del 22 de desembre

Divendres, 12 de gener de 2024 a les 00:00


La sessió la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç.

Divendres 22 de desembre l’Ajuntament de Dosrius va celebrar un nou Ple municipal ordinari. La sessió es va celebrar a la Sala de Plens i la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç.

El Ple municipal va començar amb l’aprovació per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 23 de novembre de 2023.

Posteriorment, es va assabentar als diferents grups municipals de les següents dacions de compte:

  • Dació de compte exprés al Ple municipal de data 22-12-2023, de les Resolucions de l'Alcaldia i de les sessions de la Junta de Govern Local.
  • Dació de compte al Ple de desembre de les objeccions d'Intervenció dels mesos de setembre fins desembre de 2023.

Seguidament, es va aprovar per majoria absoluta la modificació del nomenament del suplent al Consorci Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC, JXCAT i PP; i les abstencions de SDP i LAPAC).

També es va sotmetre a votació plenària l’aprovació inicial de la modificació puntuals de NNSS per a dependències de Policia Local i equipament públic-administratiu, aprovat per majoria absoluta amb els vots favorables del PSC, ERC, JXCAT i PP i els vots en contra de SDP i LAPAC; i la declaració de la Torre de les Aigües com a BCIL (amb els vots a favor del PSC, ERC, JXCAT, PP i LAPAC i les abstencions de SDP).

En l’àmbit de medi ambient, es va aprovar per unanimitat la modificació del plànol de la delimitació de franges de protecció i per majoria absoluta el projecte de prevenció d’incendis en Urbanitzacions Sant Carles (vots favorables del PSC, ERC, JXCAT i PP, i en contra de LAPAC i SDP).

I finalment, sense haver-hi temes sobrevinguts, els grups municipals a l’oposició van plantejar les següents preguntes i precs:

  • Pregunta formulada per escrit pel grup municipal de La PAC sobre obsequis de Nadal realitzats per l'Ajuntament a persones del municipi
  • Prec formulat per escrit pel grup municipal del PP sobre la parada del bus de l'institut
  • Pregunta formulada per escrit pel grup municipal del PP en relació al magatzem de material de Can Massuet del Far (Carrer Agudes)

 

Darrera actualització: 12.01.2024 | 11:01