Resum del Ple municipal ordinari del 2 de juliol de 2021

Dilluns, 5 de juliol de 2021 a les 08:00

Divendres 2 de setembre l’Ajuntament de Dosrius va celebrar el Ple municipal ordinari. La sessió es va celebrar per via telemàtica i la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç. Els acords del plenari també els podeu consultar aquí.

Durant la sessió es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 29 d’abril de 2021 i l’acta de la sessió extraordinària i urgent del 27 de maig de l’any en curs i es va assabentar a tots els grups municipals de diverses dacions de compte corresponents al despatx oficial de la sessió.

El Ple de l’Ajuntament aprova per majoria absoluta, les propostes presentades per l’alcaldia referents a la toponímia i nomenclatura local. També per unanimitat s’aprova la guia de contractació pública estratègica i socialment responsable. En aquest àmbit s’aprova per majoria absoluta la modificació del pla normatiu anual 2021 amb l’abstenció de LaPACCUP i els vots a favor de la resta de grups municipals.

Seguidament, pel que fa als serveis econòmics, es va aprovar per unanimitat l’increment del 0,9% del complement específic de tot el personal, es va reconèixer les diferencies retributives per al desenvolupament de funcions de superior categoria d’un treballador municipal i la modificació de crèdit 13/2021. En aquest àmbit s’aprova per majoria absoluta l’aprovació inicial de l’Ordenança no tributària d’aigua i sanejament (PSC i  JxCAT hi voten a favor, ERC s’absté, SPD i LaPACCUP hi voten en contra).

En l’ambit de serveis i administració general es dona llum verda, per unanimitat, l’aprovació de la modificació de l’article 21 de l’acord i del conveni de condicions laborals del personal de l’Ajuntament, al calendari de les festes locals per l’any 2022, a la xifra oficial de població a data 1/1/2021, a l’adhesió a l’acord marc del contracte de subministrament d’uniformitat per a la policia local i vestuari de la brigada municipal; a l’adhesió a l’acord marc del contracte de subministrament i distribució de material d’oficina als departaments de l’Administració de la Generaliatat de Catalunya, les seves unitats administratives i la resta d’entitats adherides al Sistema Central d’Adquisicions; a l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Dosrius, per a la recollida i tractament de residus en la zona del massís del Corredor inclosa dins del parc del Montnegre i el Corredor; al nomenament de la persona idònia titular i suplent de la Secretaria del Jutjat de Pau de Dosrius; a l’aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions al teixit empresarial per al manteniment i impuls de l’activitat econòmica i de l’ocupació, pla de xoc 2021; a l’aprovació de l’actualització de les tarifes del servei de Taxi del municipi de Dosrius. L’aprovació de comptes presentats per AGBAR i finançament del deute es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor de PSC i JxCAT i en contra d’ERC, SDP i La PACCUP.

A continuació, unànimement s’aprova provisionalment la modificació puntual del redibuixat de les Normes Subsidiàries del planejament de Dosrius adequant-les a la delimitació de la urbanització Sant Carles.

Pel que fa a les dues propostes de serveis socials, ambdues s’aproven per majoria absoluta. La primera fa referència a l’aplicació de la instrucció referent a la inclusió de la diversitat sexual i de gènere als formularis municipals i la segona a l’adhesió del municipi de Dosrius a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.

En aquest ple els grups municipals d’ERC i LaPACCUP presenten una moció per a promoure la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens del municipi de Dosrius, segons la Llei 11/2020 de contenció de rendes de lloguer d’habitatges. Aquesta s’aprova per majoria absoluta, 12 regidors a favor i 1 en contra.

En aquesta sessió no hi ha temes sobrevinguts amb la qual cosa es pasa al vuitè punt de l’ordre del dia i s’atenen els precs i preguntes. Aquest punt el podeu veure sencer a la videoacta del ple.

Darrera actualització: 11.04.2022 | 22:30