Presentat l'estudi d'ordenació de la mobilitat del nucli al poble de Dosrius

Dimecres, 5 d'abril de 2017 a les 14:50

La diagnosi i les propostes que recullen l’estudi estaran un mes a exposició pública perquè els ciutadans puguin fer aportacions.

El passat dijous 30 de març, en el marc d’una Audiència Pública, es va presentar l’estudi de l’ordenació de la mobilitat del poble nucli de Dosrius, que ha redactat l’empresa DOYMO per encàrrec de Diputació de Barcelona i a petició de l’Ajuntament de Dosrius. La presentació va anar a càrrec dels redactors de l’estudi, acompanyats d’un tècnic de l’Oficina de Mobilitat i Seguretat Viària Local (Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat) de la Diputació de Barcelona, davant d’un auditori de ciutadans i comerciants del municipi que varen poder debatre les propostes.

L’estudi consta de dues parts: una diagnosi de la mobilitat actual, elaborat mitjançant la recollida de dades que es va fer durant el mes de gener de 2017; i una sèrie de propostes que preveuen alguns canvis de sentit de circulació, la regulació del trànsit d’alguns carrers, ampliació de zones d’aparcament de vehicles, entre d’altres. D’altra banda, l’Ajuntament de Dosrius ha sol·licitat aquest any 2017 un suport tècnic a la Diputació de Barcelona, per fer un estudi de mobilitat general del municipi que inclogui els altres nuclis i millores del transport públic.

Els objectius de l’estudi presentat han estat:

- Comprendre i quantificar la mobilitat en tots els modes de transport, sobretot en vehicle privat, amb l’objectiu d’analitzar la xarxa d’aproximació a la vila i cercar uns accessos que evitin el pas pel centre del municipi.

Cercar els principals itineraris entre els diferents punts d’origen i destinació i cercar la millor solució per fomentar la mobilitat sostenible entre ells.

- Analitzar la capacitat viaria actual de la xarxa i els seus nivells de servei.

- Cercar totes les millores possibles en l’ordenació de les xarxes de mobilitat de tota la ciutat per garantir els millors nivells de servei possible:

            Xarxa de vianants

            Xarxa de bicicletes

            Línies de transport públic

            Vehicles privats

            Distribució urbana de mercaderies

La voluntat del govern municipal és obrir un període de consulta pública per tal que els ciutadans, organitzacions i associacions puguin aportar les seves idees, propostes, objeccions, etc. Per això, s’obra un període d’exposició pública i es podran fer aportacions fins el dia 8 de maig de 2017 a través dels següents canals:

Seu electrònica 

- Correu electrònic: participacio@dosrius.cat

- Registres general de l’Ajuntament de Dosrius en forma presencial 

 

MÉS INFORMACIÓ

Anunci (e-tauler)

Estudi d’ordenació de la mobilitat al poble de Dosrius. Diagnosi i propostes

Darrera actualització: 19.08.2017 | 20:09