Per què són importants les franges perimetrals contra incendis?

Dimecres, 22 d'abril de 2020 a les 00:00

La legislació preveu la construcció de franges de protecció contra incendis al voltant de les urbanitzacions per a alentir o evitar l’arribada del foc a les estructures humanes.

El clima mediterrani genera de forma natural les condicions propicies per a l’inici d’incendis forestals a causa de les sequeres estivals anuals, de major o menor intensitat. Aquestes són produïdes per la coincidència en el temps de l’època de major temperatura amb la de menor precipitacions.

Aquest fet dibuixa al foc com un element bàsic per entendre les dinàmiques de formació i evolució de l’ecosistema mediterrani. Exemples d’adaptació al foc els trobem en el desenvolupament d’estructures de resistència, com l’alta quantitat de suberina (“suro”) a l’escorça de l’alzina surera, o la capacitat d’autosuccessió davant dels incendis (regeneració del bosc per si mateix a través de rebrotada o nous plançons) dels ecosistemes mediterranis.

Entenent doncs la realitat del foc on domina el clima mediterrani cal que es prenguin mesures en previsió de futurs escenaris d’incendi. En aquest sentit la legislació preveu la construcció de franges de protecció contra incendis al voltant de les urbanitzacions, formacions urbanes típicament situades en contacte amb la massa forestal. Aquesta infraestructura es defineix com una franja de mínim 25 metres d’amplada on es modifica la vegetació per a alentir o evitar l’arribada del foc a les estructures humanes.

En espais d’arbrat adult s’assegura un mínim de sis metres de distància entre arbres i el no contacte entre copes; deixant un màxim de cobertura vegetal del 35% del total. L’estrat arbustiu es limita al 15% i s’evita la continuïtat vertical entre arbust i copa d’arbre. En canvi, en espais arbustius o de bosc immadur es redueix la cobertura vegetal al 35%. En tot cas sempre es prioritza mantenir espècies de poca inflamabilitat; com són les alzines, roures, aladerns, galzerans o oliveres, entre altres.

Les obres d’obertura, així com les posteriors obres de manteniment, es basen en projectes redactats i aprovats d’acord a la legislació; i l’empresa concessionària compta amb la supervisió d’una direcció d’obra externa, que vetlla pel compliment de les directrius descrites al projecte.

La franja de protecció, així com totes les actuacions de mitigació i protecció contra incendis, són infraestructures clau per a la seguretat de la població. Faciliten l’actuació dels cossos d’emergència i d’extinció, i permeten reduir els danys causats pel pas del foc sobre nuclis urbans i ecosistemes.

Darrera actualització: 22.04.2020 | 14:46