L'Ajuntament de Dosrius actualitzarà la imatge corporativa

Divendres, 5 de maig de 2017 a les 12:25

El nou manual d’identitat visual inclou un nou logotip que manté la corona, el castell i les rieres com a elements bàsics de l’escut institucional i s’implamentarà en les properes setmanes

L’Ajuntament de Dosrius ha aprovat un Manual d’Identitat Corporativa que configura una nova imatge gràfica per a tota la documentació, publicacions, cartelleria i s'adapta als nous suports i canals de comunicació, en definitiva que apropa l'administració pública al ciutadà. En les properes setmanes s’implementarà progressivament la nova imatge i també servirà per la nova web de l’Ajuntament de Dosrius que s’està treballant conjuntament amb la Diputació de Barcelona.

La nova marca, amb dues versions llarga i curta, inclou un logotip que conserva els elements essencials de l’escut oficial de l’ajuntament: la corona del Marquesat, mitjaçant tres rombes, el castell i les dues rieres, emmarcats per un rombe lleugerament ovalat. La tipografia és l’Helvetica Medium Condensed, mentre que es mantindrà l’Arial per a la redacció de documents administratiu, i el color serà el Pantone 301, tot i que també es preveuen les versions en positiu i negatiu (blanc i negre).

Actualitzar la imatge corporativa

El municipi de Dosrius ha tingut al llarg de la seva història la necessitat d'emprar símbols per representar el seu territori, les seves institucions o en reconeixement dels serveis que ofereix el municipi o que persones diverses hi han prestat o hi presten.

El seu símbol principal és l’escut heràldic municipal, aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 27 de març de 2000 i per resolució de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, de data 17 de juliol de 2000, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 3201, de data 9 d’agost de 2000.

Aquest escut és caironat: d’argent, una perla ondada d’atzur acompanyada al cap d’un castell de gules obert. Per timbre, una corona de marquès. Com que Dosrius fou el centre de la baronia del seu nom, i des del 1690 del marquesat de Castelldosrius, el timbre de l’escut és una corona de marquès.

Des de l’any 2000, però, l’Ajuntament de Dosrius utilitzava una marca que no estava aprovada oficialment i adaptava l’escut institucional, tot incorporant dues palmes laterals com a símbol dels patrons de la Parròquia de Dosrius. S’ha posat de manifest la necessita disposar d’un nou distintiu gràfic que adeqüi la imatge de l’escut heràldic municipal del consistori als temps actuals, una nova imatge corporativa que s’adapti als nous suports i canals de comunicació. Es tracta d’una versió simple i actual, sense perdre els elements que conformen l’escut oficial.

Al mateix temps, l’Ajuntament de Dosrius precisa d’un Manual d’Identitat Corporativa, amb la finalitat de donar a conèixer la imatge visual de l’ajuntament, les seves formes d’aplicació, les seves diferents versions i la seva adaptabilitat entre la institució i la ciutadania i, d’altra banda, facilitar la identificació de l’ajuntament per part dels ciutadans.

Aquest manual, redactat per Ors Comunicació, a més ha de ser una eina que faciliti la coherència en tot allò relacionat amb la comunicació visual de l’Ajuntament de Dosrius. No obstant això, l’escut oficial seguirà sent el tradicional, mentre que la nova versió serà d’ús quotidià i de relació entre l’Ajuntament i la ciutadania.

Darrera actualització: 19.08.2017 | 20:12