L'Ajuntament contracta el servei d'atenció domiciliària

Dissabte, 21 de gener de 2017 a les 00:00

La Fundació Germans Aymar i Puig portarà a terme el servei del SAD durant dos anys, prorrogables fins a dos més.

L’Ajuntament de Dosrius ha adjudicat el contracte del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) a la Fundació Germans Aymar i Puig per valor de 32.000 euros anuals, segons la valoració tècnica de la proposta, que ha estat qui ha obtingut millor puntuació. L’alcalde de Dosrius, Marc Bosch, i el president de l’entitat adjudicatària, Josep Sala, han signat el contracte, que tindrà una durada de dos anys prorrogables fins a un màxim de quatre.

El SAD és una prestació municipal que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat de serveis orientats a l’atenció de les persones de totes les franges d’edat que, per motius físics, psíquics o socials, es troben en situació de manca d’autonomia, dificultat per desenvolupar les activitats de la vida diària o amb problemàtiques familiars especials. El servei inclou, de forma conjunta o separada, segons siguin les necessitats dels usuaris, l’atenció personal i auxiliar de la llar.

L’objectiu del servei és el d’atendre les mancances d’autonomia personal, tot cobrint les necessitats bàsiques de la vida diària i les necessitats relacionals de les persones, donant-los l’ajut per la desenvolupament de les activitats pròpies de la vida diària i procurant que totes les accions promoguin, en la mesura que sigui possible, l’autonomia i les capacitats de les persones usuàries, amb la finalitat de:

· Procurar un nivell d'atencions o cures personals, domèstiques, socials i tècniques suficients per a proporcionar als seus usuaris la possibilitat de romandre a la seva llar i entorn social amb la millor qualitat de vida i autonomia durant el major temps possible.

· Potenciar l'autonomia personal i la integració en el mitjà habitual dels usuaris de la prestació, estimulant l'adquisició de competències personals.

· Prevenir situacions de crisi i de deteriorament o disminució de la qualitat de vida a les llars.

· Evitar el deteriorament de les condicions de vida de les persones que, per diverses circumstàncies, es trobin limitades en la seva autonomia personal.

· Evitar o retardar els internaments en centres residencials d’aquelles persones que a causa de mancances de tipus físic, psíquic o social no puguin continuar vivint en el seu domicili sense ajuda o suport, i sense que això representi un risc per a ells.

· Donar suport especialment a aquelles famílies que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència.

L’encàrrec a la Fundació Germans Aymar i Puig està integrat dins el conjunt dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Dosrius i complementa els recursos humans i materials propis.

Si voleu més informació, consulteu aquest enllaç: https://goo.gl/WPIOIJ

Darrera actualització: 19.08.2017 | 20:04