La neteja de les parcel·les és clau per a evitar el risc d’incendi

Divendres, 14 de maig de 2021 a les 08:00

L’Ajuntament fa una crida als veïns i veïnes a col·laborar en el manteniment de la vegetació de les parcel·les.

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Dosrius recorda a tots els veïns i veïnes del municipi que amb l’arribada de la temporada d’alt risc d’incendi cal prendre totes les mesures de protecció adequades per tal d’evitar qualsevol risc d’incendi forestal, així com la seva capacitat d’estendre’s al municipi.

En aquest sentit, segons el decret 123/2005, que desplega la llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, les condicions a mantenir a les parcel·les no edificades són les següents:

  • Arbrat adult: espai mínim entre troncs de 6 metres, evitant la continuïtat horitzontal entre capçades i eliminant les branques baixes a un terç de l’alçada, màxim fins als 5 metres.
  • Arbusts: exemplars aïllats, amb distància de 3 metres entre elles, cobertura màxima del 15% de la superfície, sense continuïtat vertical amb les copes dels arbres.
  • Matollar i bosc de rebrot: cobertura màxima del 35% de superfície, peus separats 3 metres entre ells i d’espècies seleccionades per la seva resistència al foc (per exemple: boix, garric, exemplars joves d’alzina o roure, llentiscle, galzeran, heures, etc.).

Per a les parcel·les construïdes cal vetllar per la seguretat i la convivència, motiu pel qual recomanem seguir les línies exposades per a parcel·les no construïdes, vetllant especialment en la no superació dels límits de la parcel·la per part de la vegetació. Tampoc es podrà emmagatzemar residus de cap tipus a les parcel·les residencials; i per a les operacions de tala d’arbres caldrà sol·licitar llicència a l’Ajuntament, no així amb l’estassada d’herbes o arbusts. Els residus vegetals generats s’hauran de gestionar correctament realitzant compostatge domèstic o bé a través de la deixalleria municipal, el servei de recollida municipal, o contractant un gestor privat.

Darrera actualització: 13.05.2021 | 13:37