El Ple aprova inicialment el pressupost municipal de 2017

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 00:00

Els comptes del 2017 són més socials i amb una clara aposta per la promoció econòmica.

El Ple Municipal del passat dijous 19 de gener, reunit en sessió extraordinària, va aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament de Dosrius per aquest any 2017. El pressupost ha superat el primer tràmit d’aprovació amb els set vots favorables de l’equip de govern (ERC, La PAC i el regidor Joan Serra). Els regidors del PSC hi van votar en contra i el PP es va abstenir.

Cal destacar l’augment d’un 6% del pressupost que aquest any compta amb un import dedicat a inversions de 910.075 euros. Algunes de les xifres a destacar són els 38.900 euros dedicats a promoció econòmica, comerç i fires locals; els ajuts socials a persones i famílies amb risc d’exclusió que pugen a 53.000 euros que representa un 12% d’augment. En inversions, cal destacar les obres de millora de la la plaça de Can Massuet amb un projecte de 133.000 euros que es finançarà amb un crèdit de la Diputació de Barcelona.

El pressupost restarà exposat al públic, per un termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província (BOP), del 27 de gener fins el 17 de febrer, per tal que els interessats el puguin examinar i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. L’expedient es pot consultar en hores d’oficina a la secretaria de l’Ajuntament de Dosrius. En cas de no haver-hi cap reclamació durant el termini assenyalat , el Pressupost es considerarà definitivament aprovat.

En el mateix Ple Municipal es van aprovar l’adhesió als acords marc del servei d’assegurances i del servei de mediació d’assegurances del Consorci Català per al Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM); el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019; la massa salarial del personal laboral per al 2017; les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Dosrius i les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals escolars per a famílies amb fills i filles en edat escolar.

Així  mateix, com a darrer plunt de l’ordre del dia, es va donar compte de la renúncia presentada per la Sra. Montserrat Jubany i Pinós com a regidora de l’Ajuntament de Dosrius i declarar vacant el seu lloc de càrrec electe, que serà substituïda per Eduard Garcia, número 5 de la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions municipals de 2015.

Darrera actualització: 19.08.2017 | 20:04