Constituït el nou Consell Escolar Municipal de Dosrius

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 00:00

Tots els sectors de la comunitat educativa hi són representats, des d’alumnes, el professorat, les direccions, el personal no docent, tècnics municipals i representats dels grups polítics.

El dijous 16 de febrer es va celebrar el nou Consell Escolar Municipal de Dosrius, convocat per primera vegada després de l’aprovació del reglament a l’any 2016. Aquesta nova etapa del consell incorpora nous membres, que representen la totalitat de la comunitat educativa. Ara hi tenen veu els sectors d’alumnes, professorat, personal no docent, grups polítics, a més de les direccions de centre, les associacions de familiars d’alumnes, tècnics municipals i el regidor d’Educació, que ja en formaven part.

La presentació i constitució del Consell Escolar Municipal va anar a càrrec de l’alcalde, Marc Bosch, qui ha delegat la presidència al regidor d’Educació i Joventut, Eduard Vila. El primer consell va tractar, a més de la constitució del Plenari, l’aprovació dels membres de la Comissió Permanent (un representant de cada sector), el Pla de l’Èxit Educatiu, les jornades de portes obertes dels centres educatius i altres informacions diverses.

Dosrius disposa de tres centres educatius que permeten l’escolarització d’infants i joves des dels 0 a 16 anys. Tant l’Escola Bressol Municipal La Caseta del Bosc de Can Martorell, com l’Escola Castell de Dosrius i la Secció d’Institut de Dosrius tenen representació al nou Consell Escolar Municipal.

Què és el Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és l’òrgan assessor, de consulta i participació sobre qualsevol tema relacionat amb l'educació al municipi. L’entorn normatiu vigent, l’aparició de nous instruments per tractar els temes educatius locals, l’aposta per a l’exercici d’una política participativa i la voluntat de millorar, d’innovar i d’avançar han portat a l’aprovació del reglament del Consell.

Es vol impulsar que el Consell Escolar Municipal sigui el punt trobada per fomentar la interrelació, la comunicació i la col·laboració entre l'administració i els diferents sectors de la comunitat educativa del municipi i que sigui l'eina que vetlli per consolidar una xarxa educativa local que garanteixi el dret a l'educació de tots, prenent com a fonament la igualtat, l'equitat, la justícia social i el respecte a la diversitat. A més, ha de fomentar la relació i la col·laboració entre el municipi i la comunitat educativa per aconseguir objectius compartits des de la cooperació i la corresponsabilitat. Ha de servir per acostar l’administració a la comunitat educativa.

Darrera actualització: 19.08.2017 | 20:06