22 de desembre: Ple municipal ordinari

Dimarts, 20 de desembre de 2022 a les 11:00

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens a les 09.30 h i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Dosrius celebra dijous 22 de desembre, a les 09.30 h, un Ple municipal ordinari. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens amb el següent ordre del dia: 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 D’OCTUBRE DE 2022 (NÚM. 06/2022) I DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2022.

2. DESPATX OFICIAL

  • 2.1. Dació de compte al Ple municipal del Període Mig de Pagament (PMP) i la Morositat del 3r trimestre de 2022
  • 2.2. Dació de compte al Ple municipal del càlcul del Cost Efectiu de serveis 2021
  • 2.3. Dació de compte exprés al Ple municipal, de les sessions de la Junta de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia

3. SERVEIS ECONÒMICS

  • 3.1. Aprovació inicial del Pressupost Municipal 2023
  • 3.2. Aprovació de l'increment de l'1,5% en complements, en relació al Reial Decret Llei 18-22, de data 18 d'octubre

4. MEDIAMBIENT

  • 4.1. Aprovació inicial DUPROCIM

5. SERVEIS SOCIALS

  • 5.1. Ratificació de decret de nomenament de persones delegades pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme

6. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS

  • 6.1. Moció al ple municipal per a la millora del finançament local, presentada pels grups municipals d'ERC i LAPAC-CUP

7. TEMES SOBREVINGUTS

8. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 19.12.2022 | 15:35