30 de setembre: Ple municipal ordinari

Dimarts, 28 de setembre de 2021 a les 00:00

La sessió tindrà lloc a les 18 h per via telemàtica i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Dosrius celebra dijous 30 de setembre, a les 18 h, un Ple municipal ordinari. La sessió tindrà el següent ordre del dia: 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 02 DE JULIOL DE 2021 (NÚM. 05/2021)

2. DESPATX OFICIAL

2.1. Dació de compte del nomenament urgent d'una funcionària auxiliar interina PRP2021/494

2.2. Dació de compte del Període Mig de Pagament (PMP) i Morositat 2n trimestre 2021 PRP2021/557

2.3. Dació de compte de l'estat d'execució del 2n trimestre 2021 PRP2021/558

2.4. Dació de compte exprés del Decret de l'Alcaldia 699/2021, de 5 d'agost de nomenament de funcionaris en pràctiques PRP2021/579

2.5. Dació de compte exprés del Decret d'Alcaldia núm. 703/2021, de substitució d'una Comissió de Serveis de personal de la Policia Local PRP2021/581

2.6. Dació de compte al Ple de setembre de 2021 de les objeccions d'Intervenció PRP2021/672

2.7. Dació de compte exprés al Ple municipal de data 30-09-2021 de les Juntes de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia PRP2021/676

3. ALCALDIA

3.1. Aprovació de l'actualització i rectificació de l'Inventari de béns municipals 2021 PRP2021/483

3.2. Acta de delimitació entre Arenys de Munt i Dosrius 729/2021 PRP2021/667

3.3. Acta de delimitació La Roca del Vallès i Dosrius 730/2021 PRP2021/668

4. SERVEIS ECONÒMICS

4.1. Modificació de l'annex del Pla estratègic de subvencions 2021 PRP2021/578

4.2. Modificació de crèdit 15/2021 PRP2021/596

4.3. Compte General del pressupost econòmic de l'exercici 2020 PRP2021/638

4.4. Aprovació de la modificació de crèdit 18/2021 PRP2021/664

5. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL

5.1. Rectificació de l'error de l'acord d'aprovació del calendari de festes locals per a l'any 2022 PRP2021/663

5.2. Resolució del recurs de reposició de LAPAC-CUP contra la liquidació Agbar i finançament 664 PRP2021/669

6. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS

6.1. Moció presentada pels grups municipals SDP i LAPAC-CUP en relació Més que mai sanitat pública, atenció primària, volem el que ja teníem PRP2021/675

7. TEMES SOBREVINGUTS

8. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 28.09.2021 | 12:16