29 d'octubre: Ple municipal ordinari

Dimarts, 27 d'octubre de 2020 a les 08:00

La sessió tindrà lloc a les 10 h per via telemàtica i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. 

L'Ajuntament de Dosrius celebra dijous 29 d'octubre, a les 10 h, un nou Ple municipal ordinari. La sessió tindrà el següent ordre del dia: 

1.  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2020 (NÚM. 07/2020)

2. DESPATX OFICIAL

 • 2.1. Dació de compte al Ple del Decret de l'Alcaldia núm.  586/2020 de data 06 d'agost en relació a la substitució de la Secretaria
 • 2.2. Dació de compte al Ple d'octubre de les Juntes de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia
 • 2.3. Dació de compte al ple d’octubre 2020 de les objeccions d'Intervenció

3. ALCALDIA

 • 3.1. Modificació plantilla escala tècnica 1724/2020
 • 3.2. Aprovació dels acords de la Mesa de Negociació, increment retributiu RDL 2-2020 1737/2020

4. SERVEIS ECONÒMICS

 • 4.1. Amortització extraordinària i anticipada del préstec a proveïdors de 2012
 • 4.2. Modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions 2020
 • 4.3. Proposta per aixecar objeccions per l'aprovació d'una factura
 • 4.4. Acord de l’aprovació inicial de la modificació de crèdit 14-2020
 • 4.5. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional)

5. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • 5.1. Adhesió al pacte d'alcaldes/esses per al clima i l'energia

6. SERVEIS TERRITORIALS

 • 6.1. Delimitació dels termes municipals de Dosrius i Mataró 1829/2019

7. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS

 • 7.1. Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya  presentada pels grups municipals d'ERC i LAPAC-CUP AMUNT

8. TEMES SOBREVINGUTS

9. PRECS I PREGUNTES

 

 

Darrera actualització: 27.10.2020 | 11:22