28 d'octubre: Ple municipal ordinari

Dilluns, 25 d'octubre de 2021 a les 00:00

La sessió tindrà lloc a les 18 h per via telemàtica i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Dosrius celebra dijous 28 d'octubre, a les 18 h, un Ple municipal ordinari. La sessió tindrà el següent ordre del dia: 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2021 (NÚM. 06/2021)

2. DESPATX OFICIAL

  • 2.1. Dació de compte exprés al Ple municipal del Decret de l'Alcaldia núm. 253 de data 12 de març de 2021en relació a l'aprovació del Pla Pressupostari per als exercicis 2022 -2024.
  • 2.2. Dació de compte exprés al Ple municipal de la Resolució de l'Alcaldia número 842-2021, en relació al nomenament d'una funcionària interina auxiliar administrativa.
  • 2.3. Dació de compte exprés al Ple municipal de les Resolucions de l'Alcaldia i de les sessions de la Junta de Govern Local.

3. SERVEIS ECONÒMICS

  • 3.1. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 19/2021.
  • 3.2. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (acord provisional).

4. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL

  • 4.1. Adhesió a l’acord marc del contracte de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions.

5. SERVEIS TERRITORIALS

  • 5.1. Aprovació de l’acta de delimitació Sant Andreu Llavaneres i Dosrius 1563/2019.

6. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS

  • 6.1. Moció per tal de fer el pagament d'impostos estatals a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), presentada pels grups municipals d'ERC, LAPAC-CUP i SDP.

7. TEMES SOBREVINGUTS

8. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 25.10.2021 | 14:21