28 de setembre: Ple municipal ordinari

Dilluns, 25 de setembre de 2023 a les 08:00

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens a les 09.30 h i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.

Dijous 28 de setembre, a les 09.30 h, se celebrarà a la Sala de Plens un Ple municipal ordinari. L'ordre del dia serà el següent:

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 17 DE JUNY DE 2023 (NÚM. 05/2023), DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 27 DE JUNY DE 2023 (NÚM. 06/2023), DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 04 DE JULIOL DE 2023 (NÚM. 07/2023) I DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 12 DE JULIOL DE 2023 (NÚM. 08/2023)

2. DESPATX OFICIAL

 • 2.1. Dació de compte exprés al Ple municipal, de l'estat d'execució del primer trimestre de 2023 
 • 2.2. Dació de compte al Ple municipal de l'aprovació del Pla d'Acció de l'Alcaldia 
 • 2.3. Dació de compte al Ple Municipal del decret d'alcaldia núm. 1039, de data 18 de juliol de 2023, sobre la contractació de personal per desenvolupar les tasques pròpies de Dinamitzadora de Casals 
 • 2.4. Dació de compte al Ple de la Corporació del decret d'alcaldia núm. 2023/1003, de data 13 de juliol de 2023, sobre la correcció del decret núm. 2023/966, de data 7 de juliol de 2023 de nomenament d'auxiliars administratius/ves 
 • 2.5. Dació de compte del decret núm. 1179/2023, de data 25 d'agost de 2023, d'habilitació d'interventora accidental  
 • 2.6. Dació en compte de les Línies fonamentals del pressupost 2024 
 • 2.7. Dació de compte exprés al Ple municipal de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 01/08/2023, en relació a l'adjudicació del contracte del servei de neteja d'equipaments municipals de Dosrius 
 • 2.8. Dació de compte exprés al Ple municipal de data 28-09-2023, de les Resolucions de l'Alcaldia i de les sessions de la Junta de Govern Local 
 • 2.9. Dació de compte al Ple de setembre de les objeccions d'Intervenció dels mesos de maig fins setembre
 • 2.10. Dació de compte exprés al Ple municipal de la resolució de l'Alcaldia núm. 958, de data 6 de juliol de 2023, en relació a la delegació de funcions de l'Alcaldia del 7 al 20 d'agost del 2023
 • 2.11. Dació de compte al Ple de la Corporació del Decret núm. 1122, de data 7 d'agost de 2023, de correcció d'error material a les dates de substitució per absència de l'alcaldessa

3. ALCALDIA

 • 3.1. Aprovació de la Xifra Oficial de Població a data 01-01-2023, resultant de la gestió del Padró Municipal d'Habitants del municipi de Dosrius
 • 3.2. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si escau, del Reglament Orgànic Municipal
 • 3.3. Aprovació del Pla normatiu anual 2023 
 • 3.4. Modificació del règim de dedicació a un regidor de la Corporació

4. SERVEIS ECONÒMICS

 • 4.1. Modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2023 
 • 4.2. Modificació de crèdits 11/2023
 • 4.3. Modificació de crèdit 12/2023, generació de crèdit i crèdit extraordinari
 • 4.4. Modificació de crèdit 07/2023 suplement de crèdit (esmenada) 

5. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • 5.1. Elecció de Jutge de Pau substitut
 • 5.2. Sol·licitud de compatibilitat d'activitat privada d'un funcionari de carrera

6. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS

 • 6.1. Moció presentada pel grup municipal PP sobre aprovació d'auditoria de comptes sobre ingressos i despeses de les festes municipals 
 • 6.2. Moció presentada pel grup municipal del PP per a la col·locació de la bandera del municipi de Dosrius al balcó de l'Ajuntament  
 • 6.3. Moció que presenta el grup municipal del PP per tal de procedir a la resolució del contracte de serveis d'explotació de la zona esportiva de Can Batlle 
 • 6.4. Moció presentada pel grup municipal del PP per tal de què l'Ajuntament aprovi una revisió de les actuacions realitzades a les franges perimetrals 
 • 6.5. Moció presentada pels grups LaPAC i SDP sobre rebuig a la instal·lació d'una planta d'asfalt a la Pedrera del Rocà   
 • 6.6. Moció presentada pel grup municipal de JxCAT, en suport a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà 

7. TEMES SOBREVINGUTS

8. PRECS I PREGUNTES

 

 

Darrera actualització: 25.09.2023 | 15:17