2 de juliol: Ple municipal ordinari

Dijous, 1 de juliol de 2021 a les 11:00

La sessió tindrà lloc a les 09 h per via telemàtica i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Dosrius celebra divendres 2 de juliol, a les 09 h, un Ple municipal ordinari. La sessió tindrà el següent ordre del dia: 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 D’ABRIL DE DE 2021 (NÚM. 03/2021) I L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE DATA 27 DE MAIG DE 2021 (NÚM. 04/2021)

2. DESPATX OFICIAL

 • 2.1. Dació de compte del PMP i Morositat del 1r trimestre de 2021.
 • 2.2. Dació de compte de l'estat d'execució del 1r trimestre 2021.
 • 2.3. Informe d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat. Exercici 2020.
 • 2.4. Informe d'auditoria de sistemes de facturació electrònica exercici 2021.
 • 2.5. Dació de compte de l'informe del resum anual dels resultats de control intern 2020.
 • 2.6. Dació de compte al Ple Municipal de les sessions de la Junta de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia.

3. ALCALDIA

 • 3.1. Aprovació de topònims de masies i habitatges en sòls urbà i no urbà i del topònim corresponent a un equipament de titularitat municipal de recent adquisició.
 • 3.2. Aprovació de les adreces i numeracions de diversos sectors urbanístics, de l’assignació d’adreça a equipaments municipals, de la modificació gràfica dels veïnats del municipi i de la correcció de la ubicació gràfica de la masia de Ca l’Eugasser.
 • 3.3. Modificació del Pla Normatiu Anual 2021.
 • 3.4. Guia de contractació pública estratègica i socialment responsable 1297/2021.

4. SERVEIS ECONÒMICS

 • 4.1. Increment 0,9% complement específic de tot el personal.
 • 4.2. Reconeixement de les diferències retributives per al desenvolupament de funcions de superior categoria.
 • 4.3. Aprovació inicial de l'Ordenança no tributària d'aigua i sanejament.
 • 4.4. Modificació de crèdit 13-2021.

5. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • 5.1. Aprovació de la modificació de l'article 21 de l'Acord i del Conveni de condicions laborals del personal de l'Ajuntament.
 • 5.2. Aprovació del calendari de les Festes Local per a l'any 2022.
 • 5.3. Aprovació de la Xifra Oficial de Població a data 01-01-2021.
 • 5.4. Proposta d’adhesió a l’acord marc del contracte de subministrament d’uniformitat per a la policia local i vestuari de la brigada municipal.
 • 5.5. Proposta d’adhesió a l’acord marc del contracte de subministrament i distribució de material d’oficina als departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les seves unitats administratives i la resta d’entitats adherides al Sistema Central d’Adquisicions.
 • 5.6. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'ajuntament de Dosrius, per a la recollida i tractament de residus en la zona del massís del Corredor inclosa dins del parc del Montnegre i el Corredor.
 • 5.7. Nomenament de persona idònia titular i suplent de la Secretaria del Jutjat de Pau de Dosrius.
 • 5.8. Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions al teixit empresarial per al manteniment i impuls de l’activitat econòmica i de l’ocupació, pla de xoc 2021.
 • 5.9. Aprovació de comptes presentats per AGBAR i finançament del deute.
 • 5.10. Aprovació de l'actualització de les tarifes del servei de Taxi del municipi de Dosrius.

6. SERVEIS TERRITORIALS

 • 6.1. Aprovació provisional modificació puntual redibuixat NNSS de planejament de Dosrius adequant a la delimitació de Sant Carles.

7. SERVEIS SOCIALS

 • 7.1. Aplicació de la instrucció referent a la inclusió de la diversitat sexual i de gènere als formularis municipals.
 • 7.2. Adhesió del municipi de Dosrius a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.

8. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS

 • 8.1. Moció per a promoure la declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens del municipi de Dosrius, segons la Llei 11/2020 de contenció de rendes de lloguer d'habitatges presentada pels grups municipals de LAPAC-CUP i ERC.

9. TEMES SOBREVINGUTS

10. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 01.07.2021 | 10:48