pobresa energètica

Des dels serveis bàsics d’atenció Social de Dosrius, es duen a terme les diferents actuacions per tal de garantir l’accés als subministraments de les famílies vulnerables de Dosrius.

Actuacions:

  • Informes Risc Exclusió residencial: per evitar els talls dels subministraments, en el cas que les famílies es trobin en situació de risc d’exclusió residencial, segons l’establert a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

  • Ajuts econòmics de suport al pagament de les factures, d’acord amb els requisits establerts a les bases reguladores municipals.

  • Mesures de suport a l’estalvi energètic: entrevistes informatives i d’orientació per entendre les factures de la llum, conèixer el bo social, conèixer diferents mesures d’estalvi energètic a la llar; auditories energètiques consistents en fer un estudi de l’habitatge i rebre unes orientacions i suports personalitzats per reduir el consum d’energia (subjecte a convocatòria).

 

Enllaç d’interès amb informació per a les famílies de com actuar en cas de no poder pagar els rebuts de subministres o en cas de talls de subministres indeguts:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Pobresa-energetica/

 

 

Darrera actualització: 23.06.2021 | 17:40
Darrera actualització: 23.06.2021 | 17:40