Prevenció d'incendis forestals

Divendres, 27 de maig de 2022 a les 11:00

El darrer any a Catalunya es van patir 608 incendis forestals. 16 van ser al Maresme, cremant un total de 14 hectàrees forestals.

El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, desplega la Llei 5/2003, de 22 d'abril, regulant la franja exterior de protecció, les condicions de manteniment de les parcel·les no edificades i dels vials, la definició i el contingut del Pla d'autoprotecció i les característiques de la xarxa d'hidrants. 

Algunes d'aquestes mesures s'exposen a continuació:

Mesures d'autoprotecció per a parcel·les no edificades

Les parcel·les no edificades han d’estar amb el sotabosc desbrossat i la densitat dels arbres reduïda, diferenciant entre:

  • Arbrat adult: distància entre troncs de 6 m, evitar la continuïtat horitzontal entre capçades i eliminar les branques baixes a 1/3 de l’alçada, màxim fins als 5 m.
  • Arbusts: distància de 3 m entre ells, cobertura màxima del 15% de la superfície, sense continuïtat vertical.
  • Matollar i bosc de rebrot: cobertura màxima del 35% de superfície, peus separats 3 metres entre ells i espècies resistents al foc.

Mesures d'autoprotecció per edificacions aïllades

  • Crear una franja de protecció de com a mínim 25 m al voltant de les edificacions, amb la vegetació aclarida.
  • Desbrossar el sotabosc i aclarir la densitat dels arbres (6 m entre ells).
  • Allunyar de les edificacions tot el que pugui cremar (llenya, restes vegetació, etc.).
Darrera actualització: 26.05.2022 | 10:23