Espai Dona

Què és?

L’Espai Dona ofereix una sèrie de serveis, projectes i accions promoguts des de la regidoria d’igualtat i  adreçades a totes les dones del municipi de Dosrius.   
Amb les activitats programades té la finalitat de donar resposta a les diferents demandes d’informació, assessorament i atenció de moltes dones del municipi,  potenciar els processos d’autonomia de les dones, lluitar per pal·liar les situacions de desigualtat de gènere i el que és més important, desenvolupar les accions recollides al Pla d’igualtat local.

Per tant i en resum des de l’Espai de Dona Dosrius:

 • Es desenvoluparan les accions recollides en el Pla d’igualtat local.
 • Es dinamitzaran accions de sensibilització social.
 • Es promourà la participació de les dones.
 • Es potenciarà espais de relació.
 • Es promouran activitats que contribueixin al desenvolupament personal de les dones.

Així com tot allò que tingui relació a la normalització de la dona a la societat actual i evitant qualsevol situació de discriminació i rebuig.

Objectius

 • Sensibilitzar i informar la ciutadania.
 • Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre els temes que puguin ser del seu interès.
 • Oferir a les dones serveis especialitzats i adequats a les seves necessitats i interessos: assessoria jurídica i atenció psicològica.
 • Impulsar i coordinar la transversalitat de gènere en l’organització municipal.
 • Promoure i dinamitzar els grups de dones del nostre municipi oferint-los recursos que els facilitin la realització de les seves activitats.
 • Elaboració de programes d’atenció, protocols, circuits, recursos,... adreçats a les dones del municipi.
 • Afavorir la formació de grups de dones, corresponsabilitat i cogestió d’iniciatives, fomentant-ne l’associacionisme i les diverses formes de participació ciutadana
 • Promoure i afavorir la sensibilització, l’educació, la prevenció i la formació en matèries d’igualtat de gènere.
 • Impulsar les accions recollides al pla d’igualtat municipal.
 • Realitzar programes de sensibilització dirigits a la ciutadania

Finalitat

L’Espai  Dona de Dosrius vol oferir els següents serveis:

 1. Oferir un servei d’informació, orientació sobre recursos, serveis i activitats adreçades a les dones tant al municipi com a la comarca.
 2. Oferir un espai d’atenció  i suport personalitzat a les dones del municipi de Dosrius.
 3. Oferir un servei d’atenció psicològica.
 4. Oferir un servei d’assessorament jurídic.
 5. Oferir un espai de relació per fomentar la participació de les dones a partir de cursos, jornades, tallers, ...
 6. Realitzar activitats de prevenció i sensibilització en qüestió de gènere.

L’Horari d’atenció de  l’Espai Dona serà de tres tardes a la setmana: Dimarts, Dimecres I Dijous  de 16 a 19h.

Els serveis o funcions que oferirà el Servei dirigit a la  dona estaran oberts al conjunt de la població, excepte el servei d’atenció psicològica i l’assessorament jurídic que s’oferirà únicament a les dones.

És una mesura de discriminació positiva que ofereix un tractament preferencial a les dones degut a la seva condició de grup social més vulnerable. 
La metodologia amb que s’atendrà a les dones és la d’escolta càlida, i de la resposta àgil i contenedora, sobre tot en situacions difícils, i ràpida en situacions d’urgència.

Totes les demandes seran ateses en una primera acollida per l’agent d’igualtat que recollirà la demanda de l’usuari o usuària i obrirà un expedient personalitzat. La idea és crear un arxiu amb informació de totes les persones que s’adrecen al servei per poder oferir una millor atenció (present  futura) en funció de la demanada i evitar duplicitats i repeticions d’informació innecessàries que poden incomodar a la persona atesa així com donar una mala imatge del servei.

Passatge Bellonc, 14 - 08319 Dosrius - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 918 014
Adreça electrònica: info@dosrius.cat
Horari:  
De dilluns a divendres 8:30 a 14:30 i els dijous també de 16:30 a 19h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 15.06.2018 | 10:44