Publicitat institucional

A data 31/12/2021 no hi ha cap campanya de publicitat institucional en curs als mitjans de comunicació ni cap contracte, conveni o acord subscrit amb ells.

Entre les dates 01/01/2021 i 31/12/2021 no hi ha hagut cap campanya de publicitat institucional  als mitjans de comunicació ni cap contracte, conveni o acord subscrit amb ells.

Darrera actualització: 11.04.2022 | 19:55
Darrera actualització: 11.04.2022 | 19:55