Retribucions regidors

Podeu consultar els acords de Ple referent a les retribucions per dedicació o assistència que perceben els regidors a la següent pàgina del portal de transperència:

Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns

Darrera actualització: 30.04.2021 | 18:29
Darrera actualització: 30.04.2021 | 18:29