Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius

En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

A l'enllaç Dictàmens de la Comissió Jurídica Assesora de la Generalitat de Catalunya podreu trobat tots els Dictàmens emesos pel Consell de Garanties Estatutàries, el Consell Consultiu i la Comissió Jurídica Assessora.

Els que fan referència a l'Ajuntament de Dosrius són els següents:

 

Darrera actualització: 05.05.2022 | 13:19
Darrera actualització: 05.05.2022 | 13:19