Eleccions municipals

Els ciutadans i ciutadanes de Dosrius estan cridats a votar a les eleccions municipals del 28 de maig del 2023 per tal d'elegir els regidors i regidores que representaran la ciutadania al Ple municipal de l’Ajuntament de Dosrius durant el mandat 2023-2027. L'històric d'eleccions municipals anteriors el podeu consultar a l'enllaç següent: Històric d'eleccions.

Es pot consultar tota la informació oficial d'aquests comicis i resoldre dubtes al lloc web següent:

 Eleccions locals 2023

RESULTATS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 28 DE MAIG DE 2023

El resultat es pot consultar a l'enllaç: https://resultados.locales2023.es/ca/resultados/0/2466/100

Un total de 2.528 veïns i veïnes han exercit el seu dret a vot per a escollir els representants municipals a l’Ajuntament de Dosrius. La xifra total de participació al municipi s’eleva fins al 55,65%; el que representa un descens del 10,99% respecte als comicis generals celebrats el passat 2019. 

L’abstenció ha estat del 44,34% (2.014 persones); i s’han registrat un total de 31 vots nuls (1,22%) i 47 vots en blanc (1,88%).

Resultats de la convocatòria electoral:

  • PSC-CP: 919 vots (36,80%) – 5 regidors/es
  • ERC-AM: 559 vots (22,38%) – 3 regidors/es
  • JxCAT-CM: 336 vots (13,45%) – 2 regidors/es
  • PP: 243 vots (9,73%) – 1 regidor/a
  • LA PAC: 224 vots (8,97%) – 1 regidor/a
  • SDP: 169 vots (6,76%) – 1 regidor/a
 

CANDIDATURES

Candidatures que es presenten a les eleccions de l'Ajuntament de Dosrius del 28 de maig del 2023: Cliqueu aquest enllaç.

Els actes de les candidatures que es presenten a les eleccions que s'hagin comunicat a l'ajuntament els podeu trobar a l'Agenda d'actes.

LOCALS ELECTORALS (VOT PRESENCIAL)

Nucli de Dosrius

ESCOLA CASTELL DE DOSRIUS
C/ De l’1 d’Octubre, núm. 4
08319  Dosrius

Nucli de Can Massuet del Far

CASAL DEL FAR (COVASA)
C/ Maresme, núm. 1
08319  Dosrius

Nucli de Canyamars

CASAL DE LES COTXERES
C/ Major, núm. 47
08318  Canyamars

VOT PER CORREU

Es pot sol·licitar entre el 4 d'abril i el 18 de maig

Cliqueu aquest enllaç per saber com sol·licitar-lo.

INFORMACIÓ RELLEVANT SOBRE LES ELECCIONS MUNICIPALS

- Nota informativa de la Diputació de Barcelona en relació a les instruccions aprovades per la JEC en les eleccions municipals 2019: DOCUMENT

- Instrucción 2/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación al objeto y los límites de las campañas institucionales y de los actos de inauguración realizados por los poderes públicos en periodo electoral. ENLLAÇ

- Instrucción 3/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación de la prohibición de realización de campaña electoral incluida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ENLLAÇ

ACCESSIBILITAT DEL PROCÉS ELECTORAL PER A LES PERSONES QUE INTEGREN LES MESES ELECTORAL

Es considera excusa suficient que eximeix de l'obligació de formar part d'una mesa electoral la situació de discapacitat, declarada d'acord amb l'article 4 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

L'aportació per l'interessat de la declaració de discapacitat, sigui quin sigui el grau d'aquesta, serà suficient per a l'acceptació de l'excusa per la Junta Electoral de Zona, sense que sigui necessari aportar certificat mèdic on es detallin les limitacions que impedeixin o dificultin l'exercici de les funcions de membre d'una Mesa Electoral (Instrucció 6/2011, del 28 d'abril, de la Junta Electoral Central)

Si no voleu fer ús d'aquest dret, l'Administració ofereix serveis gratuïts per a persones sordes o amb discapacitat auditiva designades per formar part de la Mesa electoral:

1. Servei gratuït d'interpretació de llengua de signes tant per a titulars com per a suplents (ja es tracti de llengua de signes espanyola o, si escau, de les llengües de signes pròpies de les comunitats autònomes).

Aquestes persones poden sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies des de la notificació del seu nomenament, el servei gratuït d'intèrpret de llengua de signes.

La Junta Electoral de Zona posarà en coneixement de la corresponent Delegació/Subdelegació del Govern els supòsits en què aquella hagi resolt que s'ha de proporcionar el servei gratuït d'intèrpret de llengua de signes.

La Subdelegació del Govern corresponent comunicarà aquests casos al Ministeri de l’Interior, a qui correspon la coordinació dels processos electorals d’àmbit estatal, i, de manera simultània, es posarà en coneixement de la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE)

2. Servei gratuït de bucle d'inducció magnètica per a persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de pròtesis auditives, tant titulars com suplents).

Aquestes persones poden sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies des de la notificació del nomenament, el servei gratuït de bucle d'inducció magnètica.

La Junta Electoral de Zona posarà en coneixement de la corresponent Delegació/Subdelegació del Govern els supòsits en què hagi resolt que s'ha de proporcionar aquest servei gratuït, i aquesta comunicarà els casos al Ministeri de l'Interior i a la Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes (FIAPAS) per dotar aquestes persones del servei sol·licitat.

 

MANUALS PER A PERSONES QUE INTEGREN LES MESES ELECTORALS

Manual per a Catalunya

Castellano (PDF)

Català (PDF)

Manual per a membres de mesa (lectura fàcil)

Castellano (PDF)

Darrera actualització: 30.05.2023 | 15:12
Darrera actualització: 30.05.2023 | 15:12