Espais de participació ciutadana

Espais de participació ciutadana: 

Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Els espais de participació oberts per la Generalitat de Catalunya els pots consultar a https://participa.gencat.cat/. Aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana de l'Ajuntament de Dosrius, i són els següents:

Adreces de correu electrònic per la participació ciutadana

La ciutadania pot utilitzar participacio@dosrius.cat; com a eina d'informació o petició en matèria de consultes de participació de temes actuals d’interès local, de valoració de serveis o presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament a l'adreça de correu electrònic relacionada. També poden fer-ho a través de l'adreça general de l'ajuntament de Dosrius dosrius@dosrius.cat, o a la dels regidors i les regidores de l’ajuntament, i que trobaran en aquest enllaç.

APP aplicació mòbil Ajuntament de Dosrius

La ciutadania també pot participar de la vida pública a través de l'APP mòbil de l'ajuntament de Dosrius, que es podrà descarregar en aquest enllaç.

Instruments de participació ciutadana

Es troben relacionats al reglament de participació ciutadana de l'ajuntament de Dosrius. Les vies a disposició de la ciutadania per a la defensa i protecció dels drets de participació, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals pertinents, són:

a) L’Oficina d’Atenció Ciutadana o unitat que en fa les funcions: Telf. 93.791.80.14 - dosrius@dosrius.cat -Seu electrònica.
b) El sistema general de queixes i reclamacions municipals.
c) La Comissió Transversal de Seguiment del Reglament prevista en l’article 21.1.c) d’aquest reglament, si s’ha creat. (A data d'avui aquesta Comissió no està creada).
d) La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions prevista a l’article 132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, o l’òrgan anàleg que correspongui.
e) La possibilitat de reunir-se amb les persones que tenen la responsabilitat tècnica i política respecte de temes de la seva competència. (veure contacte Regidors/res i Tècnics municipals)
f) La Sindicatura Municipal de Greuges, quan escaigui (figura no creada).

Consultes més freqüents

En l'enllaç Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o organitzacions (seu-e.cat) trobaràs aquelles qüestions que més habitualment formula la ciutadania i la seva resposta genèrica a mode de FAQ's.

Valoració dels serveis, queixes o suggeriments presentats:

  • Vols fer una valoració dels serveis que l'Ajuntament de Dosrius presta, o sobre les queixes o suggeriments que has presentat? Pots escriure la teva valoració a participacio@dosrius.cat  i la farem pública en aquest espai.
  • La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització a través de la seu electrònica.

Darrera actualització: 15.02.2024 | 10:34
Darrera actualització: 15.02.2024 | 10:34