INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE CORONAVIRUS COVID-19

TELÈFONS I WEBS D'INTERÈS

 • Urgències per coronavirus i sanitàries                      061
 • Consultes generals                                                    012
 • Emergències                                                             112
 • Ajuntament de Dosrius Atenció al ciutadà                 93 791 80 14 (informació i extensions)
 • 673 00 26 13 (serveis socials)

Totes aquelles persones que requereixin fer tràmits de forma presencial a l'OAC de l'Ajuntament de Dosrius han de sol·licitar cita prèvia trucant a l'ajuntament al 937918014 i al 664452603 a partir de dilluns 8 de juny.
La resta d'oficines de l’Ajuntament romandran tancades al públic com a  mesura excepcional per combatre la propagació de la COVID-19. El personal adscrit al servei realitzarà teletreball amb les eines i s'hanirà incorporant gradualment atenent els consells del departament de Salut de la Generalitat i del ministeri de Sanitat de l'estat.

 

Plà per la Transició cap a una nova normalitat

Desconfinament progressiu

Mesures de relaxació del confinamenten municipis fins a 10.000 habitants

En aquest enllaç trobareu les indicacions sobre el desconfinament progressiu que indica la web de la Generalitat.
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/

PRÒRROGA I LA RESTRICCIÓ DE MOVIMENTS DE PERSONES

INFORMACIÓ GENERAL DE SERVEIS I SALUT PÚBLICA RELACIONADA AMB EL CORONAVIRUS

1. INFORMACIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA

2. INFORMACIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/

 • A l’enllaç trobareu informació relativa a:

 • Restriccions de les activitats laborals no essencials.
 • Preguntes sobre restriccions d’activitats.
 • Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma.
 • Falsos rumors sobre la Covid-19.
 • (...)

 

3. ATENCIÓ A LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLENCIA MASCLISTA DURANT EL CONFINAMENT

 • Institut Català de les Dones: http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/serveis-en-lestat-de-confinament/
  • Servei telefònic 900900120 que pot garantir l’atenció en qualsevol moment i hora del dia, també d’emergències.
  • El servei també atén a través de l’adreça de correu 900900120@gencat.cat.Aquest sistema pot ser més operatiu quan la dona es troba confinada amb l’agressor.
  • Es demana l’especial col·laboració de les persones de l’entorn, ja que si la dona no pot efectuar les trucades o escriure, siguin les persones de l’entorn les que estiguin amatents a la situació i es posin en contacte directament amb el servei 900900120 .

4. INFORMACIÓ GENERAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/coronavirus/

5. INFORMACIÓ GENERAL DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR

http://interior.gencat.cat/ca/inici

6. INFORMACIÓ GENERAL DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
Telèfon gratuït per resoldre dubtes en relació amb donar d’alta una demanda d’ocupació, la Renda Garantida de Ciutadania i altres tràmits i/o consultes que normalment es fan des d’una Oficina de Treball:
👉 900800046
👉 Informació del SOC sobre el Coronavirus SARS-CoV-2/br> https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/

7. SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE DOSRIUS

Servei d'assessorament i acompanyament a totes les persones que vulguin optar a la línia d'ajuts que impulsa el Departament de Treball, Afers Socials i famílies per a les persones treballadores autònomes davant de la situació sanitària excepcional pel coronavirus. També s’ofereix el servei d’assessorament i acompanyament pel procés de donar-se d'alta com a demandant d'ocupació.
📲 Contacte per via telemàtica - 937918014 / ocupacio@dosrius.cat

8. Relació de codis normatius electrònics del BOE relatius a la COVID:


AJUTS, SUBVENCIONS, SUPORTS...

 • Servei municipal de suport a les persones vulnerables que no poden sortir de casa pel coronavirus.
 • Servei municipal de gestió de residus domèstics i COVID-19. Informació per les llars amb persones que han donat positiu en coronavirus o en situació de quarantena i també per a les llars sense positius o quarantena. Consulta les instruccions sobre la gestió de residus domèstics i el COVID-19: https://buff.ly/2wxP
 • Autoritzacions de crema de residus de poda durant l'estat d'alarma. S'ha paralitzat la tramitació d'autoritzacions d'activitats que involucrin foc, inclosa la crema de restes de poda, exceptuant les cremes de restes vegetals relacionades amb activitats de l'agricultura i l'apicultura.

 • Necessites rebre els medicaments a casa durant el confinament? Què cal fer?
  • L'usuari/a trucarà a la seva farmàcia de referència per què li preparin els medicaments prescrits pel seu metge.
  • La farmàcia prepararà la medicació així que pugui -cal tenir en compte que estan molt col·lapsats- i avisarà a la Regidoria de Serveis Socials i de Sanitat per tal de poder recollir la medicació.
  • La farmàcia pactarà amb l'usuari/a el mètode de pagament.
  • Des de Serveis Socials es gestionarà el transport de la comanda (a través de la xarxa de solidaritat, el servei d'atenció domiciliària…), s’anirà a la farmàcia i es portarà la comanda a la porta de casa del malalt crònic i/o persona gran. No hauran de tenir cap tipus de contacte físic.

Horaris de contacte per fer comandes de les farmàcies de Dosrius

 • Farmàcia de Can Massuet del Far:
  • 93 791 62 10
  • Avinguda El Far, 10
  • Horari d’atenció telefònica: dilluns, dijous i divendres de 08.30 h a 12.30 h; dissabtes, d’11.15 h a 13.40 h
 • Farmàcia de Canyamars
  • 93 795 51 18
  • Carrer Catalunya, 23
  • Horari d’atenció  telefònica: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 17 h a 19.30 h; dissabtes, de 08.30 h a 11 h
 • Farmàcia  Parés (Dosrius)
  • 93 791 95 07 o 689 205 205 (només WhatsApp)
  • Carrer Jacint Verdaguer, 24
  • Horari d’atenció  telefònica: de dilluns a divendres, de 09 h a 12 h i de 18 h a 20 h. Caps de setmana  alterns amb la farmàcia Sousa Martinez SCP.
 • Xarxa de solidaritat pel Coronavirus a Dosrius

Davant l'emergència sanitària provocada per la pandèmia del Coronavirus, s'ha impulsat una campanya per tal d’ajudar els col·lectius més vulnerables en cas de necessitat.
❗ Cal tenir entre 18 i 60 anys i no patir cap malaltia crònica.
📝 Inscripcions: https://buff.ly/3dqxNgL

 • Línies de suport econòmic destinades al pagament de lloguers, aliments i subministraments.

- Més informació: http://ves.cat/esGd

- Ajuts de lloger per el covid-19

 • Línia d’ajuts de la Generalitat per al treball autònom

Si vols més informació sobre la línia d’ajuts a persones autònomes:
📞 93 228 57 21
📲 treballautonom.tsf@gencat.cat
💻 https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/
📆 Es podran sol·licitar a partir de l'1 d'abril per acreditar les pèrdues econòmiques cal esperar a final de mes.

 • Ajuts a la població i al teixit comercial

Ampliació del termini de pagament de tributs i fraccionament i ajornament de tributs:http://www.dosrius.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-dosrius-amplia-el-termini-de-pagament-de-tributs.html
L'Ajuntament desplegarà mesures d’ajuda a la població i al teixit comercial per a mitigar els efectes socials i econòmics del Coronavirus.  Més informació: http://ves.cat/esyL

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2¬a=0&tab=2

 

AFECTACIONS DE SERVEIS AL MUNICIPI DE DOSRIUS

Afectació de serveis:

 1. SERVEIS BÀSICS, ESTRATÈGICS I MÍNIMS DE L’AJUNTAMENT.

1.-  Es declaren com a serveis bàsics i estratègics

Policia Local. La policia Local farà torns de 12 hores de treball. El personal podrà sol·licitar l’adaptació del seu torn de treball que s’atorgarà en funció de les peticions i les necessitats dels serveis.
Serveis municipals. Al personal de la brigada i al personal de neteja que també podran adaptar el seu torn de treball.
Els destinataris  podran ser aquell personal que acrediti tenir menors de 12 anys o persona discapacitada o depenent a càrrec.

 2.- Es declaren serveis mínims els següents:

Serveis socials. Es potenciarà el treball des de casa dels personal tècnic, sempre garantint la disponibilitat de tot el personal telefònicament per resoldre qualsevol urgència.
OAC. Les oficines de l’Ajuntament romandran tancades al públic com a  mesura excepcional per combatre la propagació de la COVID-19. El personal adscrit al servei realitzarà teletreball amb les eines que l’Ajuntament pugui facilitar. L’atenció al ciutadà es practicarà en primera instància per via telefònica o telemàtica, fent valoració de la urgència dels casos que siguin estrictament presencials, per tal de garantir les restriccions de l’estat d’alarma. Si com a resultat d’aquesta valoració es conclou que la urgència del cas fa que què sigui necessària i ineludible l’atenció presencial al ciutadà/na, es concertarà dia i hora per tal de què aquest sigui atès a les dependències municipals a una sala a on quedin assegurades totes les mesures acordades per les Administracions públiques de prevenció del contagi de la COVID-19.

3.- Mesures a aplicar a la resta  del personal d’oficina.

La resta de serveis requerirà la presència mínima d’un auxiliar o administratiu en horari de matí, sempre i quan no fos viable la seva tasca a través de teletreball.
Pel que fa el personal tècnic, es potenciarà el treball des de casa.
El personal que treballi des de casa haurà de garantir la disponibilitat telefònica per resoldre qualsevol urgència.

4.- Reorganització de serveis.

Conserge d’escola. Es reassignen tasques amb coordinació de l’OAC i la brigada.

5.- Mesures comuns a tot el personal

 • El personal que vulgui acollir-se a adaptacions d’horaris, horaris flexibles amb els supòsits descrits anteriorment, hauran de sol·licitar-ho als seus caps i comunicar-ho al regidor de Recursos Humans, hauran de fer  declaració responsable que tenen menors de 12 anys al seu càrrec.
 • Les persones que vulguin acollir-se a les mateixes mesures a causa de tenir una persona discapacitada o depenent a càrrec, hauran d’adjuntar a la declaració responsable una còpia del document acreditatiu d’assignació de tutela.
 • En el cas de necessitat, tot el personal que treballi des de casa podrà ser requerit d’assistir al seu lloc de treball.
 1. AFECTACIÓ D’ACTIVITATS, ESPAIS PÚBLICS I SERVEIS
 1. En relació amb les activitats, serveis, entitats, clubs se suspenen fins a nou avís:
  • El programa d’activitats dirigides d’Esports, Cultura, Joventut i Gent Gran.
  • Les activitats que es facin en els equipaments que es relacionen al punt següent.
  • En general, totes les activitats organitzades per l’Ajuntament de Dosrius, les entitats, empreses, clubs i particulars que contravinguin les mesures adoptades per les Administracions públiques.
  • Es suspèn l’activitat del Mercat de les puces.
  • S'autoritza la celebració del mercat setmanal de venda no sedentària, condicionant el seu desenvolupament al compliment obligatori de les següents mesures i condicions:
   • Mentre es mantinguin vigents les mesures de distanciació social en motiu de la COVID-19 establertes pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i per la Resolució SLT/720/2020, de 13 març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, el desenvolupament dels mercats no sedentaris haurà de complir amb els requisits següents
    • Només es podrà realitzar la venda dels productes següents: alimentació, begudes, alimentació animal i productes higiènics.
    • No es permetrà tocar els productes per part dels clients, excepte que sigui amb guants d’un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los
    • Els paradistes hauran d’extremar les mesures preventives seguint les recomanacions del Departament de Salut.
    • Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 2 metres a banda i banda (confrontant) i de 6 metres cap endavant (enfrontant).
    • Els clients hauran de respectar la distància de 2 metres i esperar el seu torn formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de la parada
    • Els accessos es regularan per evitar aglomeracions i garantir que no se supera 1/3 de l’ocupació de l’espai i no es concentren més de 1.000 persones. Concretament:
     • caldrà tancar amb cinta, tanques o altres els diferents punts d’accés a l’espai del mercat, amb possibilitat de perimetrar l’espai amb cinta quan sigui viable
     • només es podrà accedir a través de punts (un o més, segons es consideri) que estaran controlats i regulats; quan l’afluència no permeti garantir la distància de 2 metres entre persones o superi 1/3 de l’ocupació de l’espai, no es permetrà accedir a ningú fins que surti un nombre suficient de persones
 2. Es tanquen al públic, fins a nou avís, els equipaments:
  • Casals i centres socials municipals
  • Zona esportiva de Can Massuet del Far.
  • Zona esportiva de Can Batlle i piscina municipal
  • Pavellons i pistes poliesportives del municipi
 • Es tanquen al públic els parcs infantils del municipi, les pistes esportives obertes, els patis escolars que potencialment puguin ser utilitzats pel públic.
 • Es tanquen les fonts públiques per evitar el risc de contagi per coronavirus. Aquesta mesura es pren seguint la recomanació emesa pel Departament de Salut que indica que són instal·lacions on pot haver-hi contacte habitual de persones amb les mans o la boca i per tant risc d’infecció. La mesura es mantindrà fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol. Abans que es tornin a posar en marxa, es netejaran i desinfectaran, seguint el procediment habitual davant d’aturades.
 • Els terminis de tramitació dels procediments administratius han quedat suspesos fins que finalitzi l'estat d'alarma d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la pèrdua de vigència d’aquest Reial Decret. Podeu trobar més informació al blog de l’AOC.
 • Transport públic. Des del 18 de març els horaris d'autobusos queden reduïts d'acord amb les especificacions de l'ATM (Autoritat del Transport Metropolità). Consulta les recomanacions per a l'ús del transport públic durant la situació d'emergència per la Covid-19.

👉 En el cas de Dosrius els horaris dels dies feiners i dissabte, són els que s'apliquen al mes d'agost; i els diumenges no hi ha servei. Finalment, el primer autobús que surt des de Mataró a les 06.06 h es fa tots els feiners; dissabtes, no. Més informació: http://ves.cat/est5

Darrera actualització: 22.06.2020 | 14:44
Darrera actualització: 22.06.2020 | 14:44