Lluís Farrerons Peñarroya

Tercer tinent d'alcaldessa

Regidor d'hisenda, promoció econòmica i turisme, comunicació i seguretat ciutadana

El senyor Lluis Farrerons Peñarroya, natural del poble de Canyamars, és pare i està vinculat a diverses entitats del municipi. Llicenciat de professió empresari autònom, des de 2019 ha ocupat diverses regidories. A més, des del juliol de 2023 és conseller delegat del Consell Comarcal del Maresme.

 

Les àrees d'aquesta regidoria son: 

  • Hisenda. Aquesta àrea s’ocupa de la gestió econòmica i pressupostària municipal en tots els seus aspectes.
  • Promoció econòmica i turisme. Aquesta àrea fa referència a ocupació, comerç, indústria, consum, fires i mercats, turisme i pagesia.
  • Comunicació. Aquesta s'encarrega de la gestió de la comunicació corporativa i institucional de la Corporació. El servei de comunicació duu a terme la difusió i promoció dels diversos serveis municipals, així com de les informacions i notícies d'interès.
  • Seguretat ciutadana. Delegació general d'atribucions per a la gestió dels assumptes de les assenyalades àrees d'actuació, només als efectes d’intermediari i sense facultats de resoldre definitivament expedients, o dictar actes administratius que afectin tercers persones, contraure obligacions en nom de la corporació o autoritzar despeses, en aquelles qüestions que són competències indelegables de l’alcaldia.

Retribució anual bruta (vigent a 28/09/2023): 27.652 €

Altres retribucions fixes de caràcter públic(vigent a 14/07/2023):

Partit polític: JxCAT-JUNTS 

Més informació:  

Xarxes socials: Facebook

Adreça electrònica: lfarrerons@dosrius.cat
Darrera actualització: 01.03.2024 | 09:32