Publicitat i campanyes institucionals i imatge corporativa

A data 31/01/2023 no hi ha cap campanya de publicitat institucional en curs als mitjans de comunicació ni cap contracte, conveni o acord subscrit amb ells.

Entre les dates 01/01/2022 i 31/12/2022 no hi ha hagut cap campanya de publicitat institucional  als mitjans de comunicació ni cap contracte, conveni o acord subscrit amb ells.

Darrera actualització: 16.02.2023 | 21:21