El Departament de Salut i l’Idescat duran a terme una enquesta de salut a Dosrius

Dijous, 18 de gener de 2018 a les 14:00

L’activitat estadística es realitzarà al llarg del 2018 arreu del territori català i en el cas de Dosrius les enquestes tindran lloc durant el primer semestre de l’any. L’enquesta consisteix en una entrevista personal i anònima que es realitzarà en el domicili d’aquelles persones seleccionades aleatòriament.

El Departament de Salut i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) duen a terme aquest 2018 l’Enquesta de salut de Catalunya per tal d’obtenir informació poblacional sobre l’estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i la utilització dels serveis sanitaris. L’enquesta és una activitat estadística de caràcter oficial, prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta el deure de respondre per part de les persones seleccionades i una garantia de confidencialitat de les dades, és a dir, que les respostes estan protegides pel secret estadístic.

Des del 2010, l’Enquesta de salut de Catalunya té caràcter continu, és a dir, la recollida de la informació és ininterrompuda. Cada any s’entrevisten aproximadament unes 5.000 persones residents a Catalunya, de totes les edats, no institucionalitzades, seleccionades aleatòriament a partir del Registre oficial de població de l’Idescat. I en el cas de Dosrius, les enquestes es realitzaran durant el primer semestre del 2018.

L’empresa contractada pel Departament de Salut per realitzar el treball de camp (les entrevistes als domicilis) és IPSOS. L’Enquesta consisteix en una entrevista personal que es realitza en el domicili de les persones seleccionades. L’Enquesta no és autoadministrada ni es fa per telèfon. Un enquestador degudament acreditat per part del Departament de Salut fa les preguntes amb l’ajuda un ordinador portàtil.

Les persones que han estat seleccionades aleatòriament per contestar l’enquesta reben, per correu ordinari o bé lliurada en mà una carta informativa del Departament de Salut signada pel Conseller de Salut i el director de l’Idescat. En ella s’informa a la persona seleccionada sobre l’enquesta i se li comunica que el telèfon 061 CatSalut Respon està a la seva disposició per aclarir dubtes o rebre més informació.

Cal que les persones seleccionades proporcionin una informació completa i verídica amb relació a les preguntes que se’ls plantegin. Les dades d’identificació (nom, sexe, edat i adreça) només serveixen per establir el contacte i per fer el control del treball dels entrevistadors. Les respostes que es proporcionen s’emmagatzemen de forma anònima i es tracten de forma agregada.

La ciutadania disposa d’un espai d’informació sobre aquesta enquesta al web del Departament de Salut http://salutweb.gencat.cat/esca.

Darrera actualització: 18.01.2018 | 14:16