Ens trobem a: Home > Departaments > Urbanisme
  • disminuir tamany texte
  • augmentar tamany texte
  • versi imprimible
  • versio accesible

ÍNDEX URBANISME

Introducció

La informació urbanística comprèn els actes relatius al coneixement de les condicions d'edificabilitat d'una finca, les classes d'ús permès i les possibles adscripcions als sistemes generals o locals i en el seu cas els sistemes d'actuació per arribar al desenvolupament de l'ordenació projectada. Totes aquestes condicions vénen donades pel planejament urbanístic.


El planejament urbanístic es pot consultar al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya


Per rebre informació urbanística us podeu adreçar a les dependències del departament d’Urbanisme a l’Ajuntament de Dosrius, en horari d’atenció al públic (C/ Sant Antoni núm. 1 – 08319 Dosrius), o contactar mitjançant les següents vies:


Tel.- 93 791 80 14
Fax.- 93 791 90 80
Correu-e.- urbanisme@dosrius.cat


Si cal informació directa d’algun dels tècnics municipals (arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer tècnic municipal), caldrà que sol·liciteu cita prèvia, a través dels mecanismes esmentats.
ó amb la sol·licitud de llicències, informes, certificats urbanístics, etc., podeu consultar l'apartat de Tràmits municipals.

SOBRE EL WEB

© Ajuntament de Dosrius

C/ Sant Antoni, 1 (08319) - Dosrius (Barcelona) Telf: 93.791.80.14