La generació de residus a Dosrius

Els residus orgànics(FORM)

• Què és la FORM?
• Per què és important recollir selectivament la FORM?
• La recollida selectiva de la FORM
• El procés de compostatge
• El compost

L'autocompostatge

• Què és l’autocompostatge?
• Què podem compostar?
• Com podem fer l’autocompostatge?
• Com podem utilitzar el compost final?
• Bonificació del 20 % en la taxa de la brossa per fer compostatge

Enllaços a webs d'interès

Vídeo del cicle de la matèria orgànica (Agència de Residus de Catalunya)

Vídeo explicatiu de l’autocompostatge (Agència de Residus de Catalunya)

Planta de digestió anaeròbica de Granollers (planta de compostatge)

Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme (planta de triatge i incineradora de Mataró)