Sílvia Garrido designa les noves tinences d’alcaldia i les delegacions a regidors per al mandat 2019-2023

Dijous, 4 de juliol de 2019 a les 20:00

El nou equip de govern aposta per un organigrama municipal on destaca la transversalitat i el treball interdepartamental entre les diferents àrees.

El nou equip de govern de l’Ajuntament de Dosrius, liderat per l’alcaldessa Sílvia Garrido, ha iniciat el mandat 2019-2023 amb la designació dels nous tinents i tinentes d’alcaldessa i la delegació de competències dels set nous regidors i regidores del PSC-CP i JxCAT-Dosrius que conformen el govern municipal.

El decret de designació de tinents d’alcaldessa i regidors delegats estableix la creació de quatre tinences d’alcaldia:

  • 1r tinent d’alcaldessa: Pere Rovira Martorell
  • 2n tinent d’alcaldessa: Joan Maria Ribes Artigas
  • 3r tinent d’alcaldessa: Lluís Farrerons Peñarrola
  • 4a tinenta d’alcaldessa: Antonia Pérez Ramírez

Delegacions de les regidories

. Sílvia Garrido Galera (alcaldessa)

. Alcaldia: seguretat ciutadana, igualtat, administració general, recursos humans, participació i l'exercici de les competències de l'alcaldia indelegables o que no siguin objecte de delegació a cap altre àmbit o òrgan.

. Cultura: actes culturals, festes majors i d'altres festivitats, així com la gestió del patrimoni cultural.

. Pere Rovira i Martorell (1r tinent d'alcaldessa)

. Urbanisme, Obres Públiques i Manteniment: urbanisme, obres públiques, autoritzacions d'usos o activitats en el sòl urbanitzable i en el sòl no urbanitzable, així com les gestions relatives a habitatge, habitatge social, habitatge de protecció oficial i demés aspectes relacionats. Queda inclosa en aquesta àrea la gestió de la Brigada Municipal.

. Joan Maria Ribes i Artigas (2n tinent d'alcaldessa)

. Serveis Generals: clavegueram, aigua, enllumenat, brossa, cementiri, correus, mobilitat...

. Noves Tecnologies i Transparència: noves tecnologies, transparència i administració oberta.

. Lluís Farrerons i Peñarrola (3r tinent d'alcaldessa)

. Hisenda: gestió econòmica i pressupostària municipal en tots els seus aspectes.

. Promoció Econòmica i Turisme: ocupació, comerç, indústria, activitats i llicències ambientals d'activitats, consum, fires i mercats, turisme i pagesia.

. Comunicació: comunicació corporativa i institucional de la corporació. El servei de comunicació duu a terme la difusió i promoció dels diversos serveis municipals, així com de les informacions i noticies d'interès.

. Seguretat Ciutadana i Recursos Humans.

. Antonia Pérez Ramírez (4a tinenta d’alcaldessa)

. Serveis Socials i Gent Gran: infantesa, gent gran, pobresa, exclusió social i cohesió social.

. Sanitat i Salut Pública.

. Jorge Fernández Carrasco (regidor)

. Joventut i Esports.

. Maria Isabel Forné Gil (regidora)

. Medi Ambient: estat de conservació dels solars i parcel·les, prevenció d'incendis, control de crema, energies renovables, àrees forestals i tot allò relatiu al medi natural.

. Educació: assumptes relacionats amb els diferents centres d’ensenyament en totes les seves etapes, infantesa i joventut.

Regidors/es a l’oposició

. Marc Bosch (regidor d’ERC)

. Neus Tarensi (regidora d’ERC)

. Anna Abril (regidora d’ERC)

. Eduard Vila (regidor d’ERC)

. Judith Coll (portaveu de LaPac-CUP)

. Joan Serra (portaveu de SDP)

Darrera actualització: 04.07.2019 | 02:52