L’Ajuntament tanca el 2018 amb un romanent de tresoreria superior als tres milions d’euros

Dijous, 9 de maig de 2019 a les 11:00

El deute públic del consistori, mentrestant, se situa en el 23%; nou punts per sota de la mitjana dels municipis de la demarcació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona ha fet entrega recentment a l’Ajuntament de Dosrius de la diagnosi econòmica i financera del consistori respectiva a l’any 2018; document que l’ens publica anualment a través del Servei d’Assistència Economico-Financera.

L’estudi analitza la solvència econòmica i financera de l’Ajuntament a partir de valors com el romanent de tresoreria o el nivell d’endeutament públic. En aquest sentit, l’informe avala que el consistori es troba actualment en una situació plenament equilibrada respecte a les seves finances amb un índex superior als quatre punts: 4,38%.

Així, l’any 2018 es va assolir un romanent de tresoreria de 3.820.968,01€, 947.774,01€ més que el 2017 (2.873.194€); o el que és el mateix un romanent ajustat de 723,53€ per habitant. Aquestes xifres s’han obtingut a partir dels imports que consten en els comptes 413 de “Despeses Pendents d’Aplicar” i 408 de “Devolucions d’ingressos pendents de pagar”.

Mentrestant, l’endeutament públic del consistori es va situar el 2018 al 23% (267,95 €/habitant); el que representa un 9% per sota de la mitjana de la mostra.

Darrera actualització: 08.05.2019 | 10:45