22 de desembre: Ple municipal ordinari

Dimarts, 15 de desembre de 2020 a les 00:00

La sessió tindrà lloc a les 10 h per via telemàtica.

L'Ajuntament de Dosrius celebra dimarts 22 de desembre, a les 10 h, un Ple municipal ordinari. La sessió tindrà el següent ordre del dia: 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 D’OCTUBRE DE 2020 (NÚM. 08/2020) I DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 19 DE NOVEMBRE DE 2020 (NÚM. 09/2020)

2. DESPATX OFICIAL

 • 2.1. Dació de compte de la remissió al Ministeri d'Hisenda I Administracions Públiques, del Càlcul del Cost Efectiu del Serveis de l'exercici 2019
 • 2.2. Dació de compte de l'execució trimestral 1r trimestre 2020
 • 2.3. Dació de compte de les Líneas fonamentals del pressupost 2021-2023
 • 2.4. Dació de compte exprés de la Resolució de l'Alcaldia núm. 924/2020, en relació al procés de selecció d'una plaça de Caporal de la Policia Local de Dosrius
 • 2.5. Dació de compte al ple de desembre 2020 de les objeccions d'Intervenció
 • 2.6. Dació de compte exprés al Ple municipal de les sessions de la Junta de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia

3. ALCALDIA

 • 3.1. Nomenament de jutgessa de pau suplent 420/2020

4. SERVEIS ECONÒMICS

 • 4.1. Aprovació inicial del Pressupost General 2021
 • 4.2. Aprovació del Compte General 2019

5. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • 5.1. Ampliació de l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM), per a un desfibril·lador
 • 5.2. Ampliació de l’adhesió a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (exp.2018.07) i a l’acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.06) del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)

6. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS

 • 6.1. Moció presentada pels grups municipals d'ERC i LAPAC-CUP en defensa de la unitat de la llengua catalana
 • 6.2. Moció presentada pel grup municipal d'ERC amb motiu del 25 de novembre, dia internacional contra la violència envers les dones
 • 6.3. Moció presentada pel grup municipal d'ERC per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia
 • 6.4. Moció presentada pels grups municipals de JxCAT, ERC i LAPAC-CUP per declarar persona non grata al Rei Felip VI de Borbó
 • 6.5. Moció "Exigim seguretat als centres" presentada per LA PAC-CUP AMUNT 2122/2020

7. TEMES SOBREVINGUTS

8. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 15.12.2020 | 14:56